top of page

My Home    Private House

אלון | 113 מ"ר | 4 חדרים

צילום: סיון מויאל

.

DIY

.תכנון ועיצוב חד משפחתי צמוד קרקע 

פרטי הנגרות המיוחדים מכתיבים את הטון המרכזי של הצבע וסגנון הבית והשילוב שלהם יחד עם רכישת ריהוט ופרטי       , נותנים לבית את האופי המיוחד לו. תכנון משלב התוכניות על הנייר, דרך תכנון פרטי נגרות לפרטים, עיצוב החללים והלבשה מלאה

bottom of page